Aquest Lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els seus hàbits de navegació i poder així millorar i personalitzar la seva experiència oferint-li continguts del seu interès. Si segueix navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en Política de Cookies.

Avís legal

VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances, (d'ara endavant, VidaCaixa) és la titular del portal CaixaBankFutur.

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS

1 Accés i utilització del Lloc Web
1.1. ACCÉS AL LLOC WEB

Aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i la utilització del Lloc Web de VidaCaixa i tenen per objecte oferir als usuaris informació relativa a les activitats, productes i serveis de l'esmentada entitat relacionats amb la previsió financera així com informació relativa al sector de l'assegurança, els plans de pensions i els plans de previsió (d'ara endavant, el "Lloc Web").

L'accés al Lloc Web comporta l'acceptació d'aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús. Si no accepta aquestes condicions, li preguem que s'abstingui d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

Així mateix, VidaCaixa posa en coneixement dels usuaris d'aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l'usuari haurà de llegir i acceptar aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús en cada una de les ocasions en què desitgi utilitzar el Lloc Web.

1.2. UTILIZACIÓ DEL LLOC WEB

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús, i es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes i serveis que hi contingui, amb total subjecció a la normativa que sigui d'aplicació

2 Contractació de productes i serveis
2.1. CONTRACTACIÓ A TRAVÉS DE CAIXABANK, SA

La contractació dels productes i serveis de VidaCaixa que en cada moment estiguin disponibles en aquest Lloc Web (d'ara endavant, “els Productes i Serveis”) es farà a través de la mediació de Caixabank, SA, en la seva qualitat d'operador de banca-assegurances de VidaCaixa. Per a això, l'usuari haurà de disposar dels sistemes identificatius i de firma que Caixabank, SA, exigeixi en cada cas.

2.2. CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS

La contractació dels Productes i Serveis requerirà, com a condició essencial, la prèvia subscripció de les condicions contractuals del producte o servei que correspongui.

L'usuari queda informat i accepta que les informacions contingudes al Lloc Web sobre la formalització dels Productes o Serveis no impliquen oferta o inici d'una relació negocial amb VidaCaixa, sinó que es requerirà en qualsevol cas el compliment dels requisits que a cadascun dels esmentats documents contractuals s'estableixi de conformitat amb la normativa aplicable.

3 Responsabilitat de VidaCaixa respecte a la informació continguda al Lloc Web
3.1. FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

VidaCaixa fa els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, VidaCaixa no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Lloc Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats. L'usuari accepta l'anterior i es compromet a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través del Lloc Web o contracti els Productes o Serveis. En l'esmentat sentit, VidaCaixa posa a disposició de l'usuari unes recomanacions per incrementar la seva seguretat en la navegació per internet.

3.2. MODIFICACIONS EN LA INFORMACIÓ DEL LLOC WEB

VidaCaixa es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda al Lloc Web, la seva configuració o presentació.

3.3. ÚS DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA AL LLOC WEB

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació que hi contingui, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús dels Productes i Serveis que VidaCaixa posa a la seva disposició, es fan sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. En conseqüència, VidaCaixa no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o l'ús de la informació continguda al Lloc Web.

Així mateix, VidaCaixa manifesta que la informació gratuïta subministrada a l'usuari com a resultat de les consultes específiques, simulacions o càlculs de pressupostos relatius als Productes o Serveis té caràcter merament indicatiu, pel que no assumeix cap responsabilitat derivada de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de la utilització per part de l'usuari de l'esmentada informació subministrada. En particular, VidaCaixa deixa expressa constància que l'esmentada informació no constitueix una opinió tècnica emesa partint de totes les dades rellevants requerides.

Addicionalment, VidaCaixa no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés al Lloc Web.

4 Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que VidaCaixa pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut d'aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.

5 Política en matèria d'enllaços d'hipertext (links)

VidaCaixa no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web, ni la seva existència implica que avalin, promocionin, garanteixin o recomanin els llocs web enllaçats.

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc Web hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de VidaCaixa.

6 Política de privacitat i de comunicacions comercials

En el cas que durant la seva navegació, realització de consultes, sol·licituds o simulacions a través del Lloc Web, l'usuari ens proporcioni dades que tinguin la consideració de dades de caràcter personal, serà d'aplicació el previst en la política de privacitat i de comunicacions comercials de VidaCaixa.

7 Utilizació de cookies

La pàgina d'entrada al Lloc Web disposa d'una cookie que permet al nostre sistema recordar l'idioma escollit per l'usuari en la seva primera sessió. D'aquesta manera s'evita la selecció de l'idioma en les visites successives al Lloc Web. Aquesta cookie no és invasiva ni nociva i l'única funció que fa és informar el sistema de l'idioma anteriorment escollit per l'usuari. Si l'usuari ho desitja, pot denegar qualsevol cookie des de l'opció de menú corresponent del seu propi navegador. Per canviar l'idioma de la cookie només cal eliminar-la i tornar a escollir l'idioma desitjat en entrar al Lloc Web.

8 Propietat industrial i intel·lectual
8.1.

Tots els continguts del Lloc Web (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de VidaCaixa, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva de VidaCaixa i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

8.2.

Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del Lloc Web és propietat de VidaCaixa o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

8.3.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen al Lloc Web són titularitat de VidaCaixa i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

8.4.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat de VidaCaixa, o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars dels esmentats continguts.

8.5.

La posada a disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de VidaCaixa o dels seus proveïdors que figuren al Lloc Web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació a favor de l'usuari diferent de l'ús que comporta la utilització legítima i conforme amb la naturalesa del Lloc Web.

8.6.

Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que es faci sense l'autorització de VidaCaixa, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual de VidaCaixa, sancionades per la legislació vigent.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COMUNICACIONS COMERCIALS

1 Dades de caràcter personal de l'usuari del Lloc Web

VidaCaixa compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

VidaCaixa ha pres les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Es pot consultar més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal del client per part de VidaCaixa, i especialment sobre com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i d’altres, a l’enllaç següent: www.vidacaixa.es/ca/proteccio-de-dades.

2 Comunicacions comercials

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI) i altra legislació aplicable, si ens sol·licita que VidaCaixa li remeti comunicacions comercials per mitjans electrònics i ens autoritza expressament per fer-ho, li remetrem comunicacions comercials, promocionals o publicitàries per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, de caràcter general relativa als productes i serveis de VidaCaixa que en cada moment estiguin disponibles al Lloc Web (d'ara endavant, “els Productes i Serveis”).

Si vostè no desitja rebre les esmentades comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, qualsevol que sigui el canal utilitzat a l'efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través de la seva oficina de CaixaBank, mitjançant el telèfon 900 100 279, o bé per mitjà del següent formulario.

La seva acceptació per tal que es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposa la LSSI.

3 Mesures de seguretat

VidaCaixa l'informa que té implantades les mesurades de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu la LOPD i normativa de desenvolupament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés i utilització del Lloc Web es regirà i s'interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Sens perjudici dels drets que poguessin assistir-lo en la seva condició de consumidor o usuari, qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre VidaCaixa i els usuaris del Lloc Web en relació amb les condicions recollides en aquest avís legal serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

NRI: 1360-2015/09681